Nitriet in water

Oorzaak van nitriet overmaat

Nitriet komt in ons water terecht door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval, afgestorven plantendelen,… De aanwezigheid van nitriet in het water wijst op organische vervuiling, gewoonlijk afkomstig van urine en/of uitwerpselen.

Het is tussenstap in de omzetting van ammoniak (NH3) tot nitraat (NO3) door de nitrosomonas bacteriën. Nitrobacter bacteriën zetten vervolgens het nitriet om in nitraat.

 

Problemen in de land- en tuinbouw veroorzaakt door nitriet overmaat in het water

Bij een te hoge nitrietwaarde in het water kunnen zuurstofgebrek en verstikkingsverschijnselen optreden bij het vee, maar ook bij de mens.

 

Praktijkbevindingen

Alle wateranalyses die in de loop van de jaren door het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw (KWLT) werden genomen, zijn nauwgezet bijgehouden in een database. Bij het vergelijken van onze praktijkbevindingen met de algemene richtwaarden, bemerkten we een sterke variatie van het nitrietgehalte in de praktijk.

bron: www.watertool.be

Aantal stalen Gemiddeld NO2-gehalte (mg/l) Min. gemeten NO2-gehalte (mg/l) Max. gemeten NO2-gehalte (mg/l)
Regenwater 94 0,98 0,03 26
Oppervlaktewater 66 0,22 0,03 0,99
Open put water 346 0,28 0,03 11,2
Drainagewater 69 0,09 0,03 0,84
Diep grondwater

(Landeniaanwinning)

63 0,10 0,03 0,94
Ondiep grondwater 62 0,05 0,03 0,6

 

 

Bedrijfsaanzicht

Contacteer ons voor een gratis offerte of meer informatie